Företaget

Tjänster      Aktuellt      Referenser      Företaget      Länkar      Kontakt      Start  
 
  Personligt bemötande
För oss är det viktigt att du som kund är i fokus, att det finns tid för frågor och att ge snabb respons. Du kan boka tid hos oss från tidig morgon till sen kväll. Vår ambition är att ge Dig som företagare en god service med hög kvalitet och ett personligt bemötande.

Som kund kan Du välja mellan att få våra tjänster utförda hos Dig eller hos oss, på vårt kontor.

Vårt kontaktnät
Vi samarbetar med godkända och auktoriserade revisorer, företagsutvecklare, banker, försäkringsrådgivare, advokater och andra redovisningskonsulter. Kan inte vi hjälpa dig direkt så kan vi troligen hänvisa dig till någon som kan inom vårt kontaktnät.

Företaget är anslutet till SRF
Detta innebär:

  • Kontinuerlig kompetensutveckling och aktualitetsutbildning
  • Ett brett och kompetent kontaktnät av experter inom redovisning, juridik och beskattning
  • Ansvarsförsäkring
  • Högt ställda etiska regler

Vi som arbetar i företaget är Britt-Marie Lindquist och Linda Larsson.

Britt-Marie Lindquist
Jag heter Britt-Marie Lindquist och startade BM Lindquist Bokföring & Bokslut år 2004 som en bifirma i vårt AB Lindquist El-Montage.

Mina kunder finns inom enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Jag arbetar med områden såsom bokföring, bokslut, löner och deklarationer.

Jag har arbetat med ekonomi i över 25 år.

  • 1980-2001 ekonomiansvarig på Lindquist El-Montage AB
  • 1997-1999 på bemanningsföretag och fick då inblick i företags olika behov av
    administrativ hjälp.
  • 1999 -- Narva Scandinavia AB. Ett grossistföretag i ljuskällor. Här arbetar jag fortfarande en dag i veckan med den löpande redovisningen, löner och leverantörsregistrering och betalningar. Färdigställer bokslut, årsredovisning och deklarationer.
  • 2001-2004 arbetade jag på en revisionsbyrå med granskning av bokslut och årsredovisningar.

Jag har genom åren byggt på mina kunskaper med utbildningar. Nu senast läste jag deklaration genom SRF.

Jag påbörjar under 2007 en distansutbildning till att bli kvalificerad redovisningsekonom.

Linda Larsson
Jag heter Linda Larsson och arbetar sedan en tid på B-M Lindquist Bokföring & Bokslut.

Jag arbetar främst med registreringar och fakturering. Jag har hand om administrationen på Lindquist El-Montage AB där jag började 1999.

Då Britt-Marie är ute hos kunder, så finns jag på kontoret.

Det är ofta mig ni träffar när ni hämtar och lämnar material.

Jag har under åren vidareutbildat mig inom områdena företagsekonomi, bokföring, småföretagarprogrammet och datakunskap.

Under 2007 utbildar jag mig i rättskunskap samt lagar och avtal.

 

Låt oss vara ditt stöd och bollplank när du har idéer och frågor!

 

webdesign:effektivdata